Střední odborné učiliště Domažlice

Workshop na hotelové škole ve Viechtachu

Workshop na hotelové škole ve Viechtachu

Ve středu 12.1. jsme se zúčastnili workshopu z projektu Plzeňského kraje. Já jsem pracoval se se dvěma studenty v kuchařské části, která byla zaměřena na filetování dravých ryb, pstruha lososovitého a sivena. Ve dvou různých kuchyních byla nejdříve vždy ukázka filetování a poté se z ryb vyráběli výrobky k rybímu menu. Šlo o tatarák, různé druhy předkrmů, různě upravené filety jako hlavní pokrm a zajímavé druhy ozdob z rybí kůže. Skupina číšníků zkoušela servis vína a jednoduchou obsluhou servírovali předkrm. Banketní obsluhou poté servírovali hlavní chod a vyšší formou banketní obsluhy flambováním servírovali dezert. Každý z účastníků měl možnost pracovat samostatně pod dohledem německého instruktora. S překladem pomáhali tlumočníci, jeden z Čechů studujících na škole a také mistři. Akce byla velmi pěkně zorganizovaná a pro učně určitě velmi přínosná. Luboš Fiala

Workshop na hotelové škole ve Viechtachu

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice