Střední odborné učiliště Domažlice

Exkurze firmy Strojírny Kohout spol. s.r.o. 

Exkurze firmy Strojírny Kohout spol. s.r.o. 

Firma Strojírny Kohout spol. s.r.o. byla založena v roce 1993 v garáži rodinného domku. Rok poté se již musela firma přestěhovat do větších prostor, jelikož navázala spolupráci s Kdyňskou firmou Kdynium spol. s.r.o. – pro kterou opracovávali odlitky vahadel pro automobilové odvětví. Tato spolupráce trvala od roku 1996 do roku 2001. Pak dochází k úpadku spolupráce, a firma Kohout je nucena expandovat do zahraničních trhů a zmodernizovat strojní zařízení.

 V roce 2015 navázala firma úzkou spolupráci s naší školou SOU Domažlice a umožnění vybraným studentům využít stipendijního programu.

 Strojírny Kohout spol. s.r.o. navštívila třída K 1B – 24 žáků v doprovodu třídního učitele      Ing. Zdeňka Pitnera a Slavomíry Doubkové. Sídlo firmy se nachází ve městě Kdyně, kam se účastníci exkurze přepravili autobusovou dopravou z Poděbradovi ulice Domažlice 24.6. v 9:00 hod. Odjezd byl naplánován a uskutečněn autobusovou dopravou z centra města Kdyně v 11:45 zpět do Domažlic.

  Celou prohlídkou firmy nás provázel pan Petr Skala, který je zaměstnancem od roku 2010 jako vedoucí výroby CNC soustruhy. Zasvětil nás do celého výrobního děje. A ve zkratce nás informoval i o minulosti a vzniku firmy.

  Dnes firma Kohout spol. s.r.o. provází zákazníka od vývoje jeho zakázky až po konečnou montáž v odvětví:

  • Lékařství
  • Nápojové plnicí linky
  • Textilní průmysl
  • Komponenty pro přístrojové skříně
  • Mechanické díly pro elektrotechniku
  • Apretace odlitků

Společnost je od roku 2015 certifikována dle normy ISO 9001/2015.

 Žákům se návštěva líbila a kladli velmi zajímavé otázky, na které jim pan Skala rád a výstižně odpovídal. Mnozí z nich měli zájem i o bližší spolupráci a kladli otázky ohledně možnosti brigád pro letošní letní prázdniny. V čemž jim firma Kohout vyšla vstříc a nabídla jednotlivcům osobní schůzky s vedením firmy s panem Ing. Zdeňkem Kohoutem.

Exkurze firmy Strojírny Kohout spol. s.r.o.