Střední odborné učiliště Domažlice

Exkurze firmy Strojírny Kohout spol. s.r.o. 

Exkurze firmy Strojírny Kohout spol. s.r.o. 

Firma Strojírny Kohout spol. s.r.o. byla založena v roce 1993 v garáži rodinného domku. Rok poté se již musela firma přestěhovat do větších prostor, jelikož navázala spolupráci s Kdyňskou firmou Kdynium spol. s.r.o. – pro kterou opracovávali odlitky vahadel pro automobilové odvětví. Tato spolupráce trvala od roku 1996 do roku 2001. Pak dochází k úpadku spolupráce, a firma Kohout je nucena expandovat do zahraničních trhů a zmodernizovat strojní zařízení.

 V roce 2015 navázala firma úzkou spolupráci s naší školou SOU Domažlice a umožnění vybraným studentům využít stipendijního programu.

 Strojírny Kohout spol. s.r.o. navštívila třída K 1B – 24 žáků v doprovodu třídního učitele      Ing. Zdeňka Pitnera a Slavomíry Doubkové. Sídlo firmy se nachází ve městě Kdyně, kam se účastníci exkurze přepravili autobusovou dopravou z Poděbradovi ulice Domažlice 24.6. v 9:00 hod. Odjezd byl naplánován a uskutečněn autobusovou dopravou z centra města Kdyně v 11:45 zpět do Domažlic.

  Celou prohlídkou firmy nás provázel pan Petr Skala, který je zaměstnancem od roku 2010 jako vedoucí výroby CNC soustruhy. Zasvětil nás do celého výrobního děje. A ve zkratce nás informoval i o minulosti a vzniku firmy.

  Dnes firma Kohout spol. s.r.o. provází zákazníka od vývoje jeho zakázky až po konečnou montáž v odvětví:

  • Lékařství
  • Nápojové plnicí linky
  • Textilní průmysl
  • Komponenty pro přístrojové skříně
  • Mechanické díly pro elektrotechniku
  • Apretace odlitků

Společnost je od roku 2015 certifikována dle normy ISO 9001/2015.

 Žákům se návštěva líbila a kladli velmi zajímavé otázky, na které jim pan Skala rád a výstižně odpovídal. Mnozí z nich měli zájem i o bližší spolupráci a kladli otázky ohledně možnosti brigád pro letošní letní prázdniny. V čemž jim firma Kohout vyšla vstříc a nabídla jednotlivcům osobní schůzky s vedením firmy s panem Ing. Zdeňkem Kohoutem.

Exkurze firmy Strojírny Kohout spol. s.r.o. 

Další obsah sekce

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice