Střední odborné učiliště Domažlice

Intenzivní jazykový kurz v Bad Kötzingu

Intenzivní jazykový kurz v Bad Kötzingu

Ve dnech 19. – 22.4. 2022 se čtyři žáci druhého ročníku oboru mechanik – seřizovač zúčastnili první části intenzivního jazykového kurzu v Německu. Jednalo se o žáky třídy M2.K Ondřeje Chmelíka, Tadeáše Krobota, Štěpána Knopfa a Lukáše Leedera. Tento kurz byl první částí studijního programu, který naše škola připravuje ve spolupráci s partnerskou školou Berufsschule v Chamu pro studenty oboru mechanik – seřizovač.  

            Chlapci velmi úspěšně absolvovali tento kurz odborné němčiny v Bad Kötzingu pod vedením rodilé mluvčí paní L. Nusko.  Naši školu zde velmi zdárně reprezentovali, vše dopadlo k oboustranné spokojenosti. Jsme velmi rádi, že po dvou letech lockdownu se podařilo velmi úspěšně navázat na tradici praxí pro studenty v Německu a doufáme, že situace dovolí chlapcům celý kurz úspěšně absolvovat.

Intenzivní jazykový kurz v Bad Kötzingu

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice