Střední odborné učiliště Domažlice

Den Země

Den Země je událost, konaná každoročně 22. dubna a je zaměřen na podporu ekologie a ochrany životního prostředí. Naše škola se zúčastnila zajímavé přednášky cestovatele Lukáše Sochy na téma udržitelnost. S žáky diskutoval o problémech, které svírají Evropu, ale i vzdálenější asijské země. Na přednášce se probraly i způsoby, jakým lze změnit současný ekologický stav Země. Pan Socha doplnil přednášku svými zážitky z cest, včetně několika fotografií a videí.

V druhé části dne strávili žáci den se svým třídním učitelem a podnikli další zajímavé akce. Třída S1.T se vydala do psího útulku na Hadrovec u Domažlic. Při této příležitosti vyvenčili i psi, které momentálně v útulku pobývají. O pořádek kolem školy se postarala třída K1.B, která uklidila prostranství nejen od povalujících se odpadů, ale také od mechu a zarostlých chodníků. Na úklid do města vyrazila třída M2.K. Další třídy a učitelé vedli po zbytek času s dětma diskuse s ekologickou tématikou, protože je nezbytné si neustále připomínat, jak můžeme naši planetu chránit a jak se správně o ni starat.

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice