Střední odborné učiliště Domažlice

Předávání cen Brückenbauer 2022

Předávání cen Brückenbauer 2022

Ve čtvrtek, 7. dubna 2022 se delegace naší školy zúčastnila slavnostního předávání cen za přeshraniční spolupráci Brückenbauer – Stavitelé mostů. Toto prestižní ocenění je udělováno osobnostem a kolektivům, které se o přeshraniční spolupráci zasloužily a zasluhují již od roku 2007. V letošním roce byly oceněny za spolupráci školy: SOU Domažlice a partnerská škola Berufsschule Cham.

Slavnostní ocenění se konalo v centru Bavaria Bohemia v Schönsee. Slavnosti se zúčastnilo mnoho významných osobností, mezi jinými také Walter Jonas, vládní prezident Horní Falce nebo Tomáš Kafka, velvyslanec České republiky v Německu. Na toto ocenění jsme velmi hrdi a těšíme se na další roky spolupráce s našimi německými přáteli z Chamu.

Předávání cen Brückenbauer 2022

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice