Střední odborné učiliště Domažlice

Nová partnerství pro rozvoj technického vzdělávání

Nová partnerství pro rozvoj technického vzdělávání

Ve dnech 9. a 10. 5. pořádala klatovská obecně prospěšná společnost Úhlava projektové dny pro střední školy českého i německého příhraničí. Cílem tohoto dvoudenního setkání bylo navázání nových kontaktů, zhodnocení technického vzdělávání na školách a naplánování dalších společných projektů, kterých se i nadále budou účastnit Střední odborné učiliště v Domažlicích, Střední průmyslová škola Klatovy, Střední odborná škola Sušice a Berufsschule Cham.

Zatímco zástupci jednotlivých institucí se po úvodním setkání odebrali do prostor Střední průmyslové školy v Klatovech, kde je čekala prohlídka školy a závěrečná porada, žáci jednotlivých škol si společně zahráli fotbal, při kterém se mohli neformálně seznámit a procvičit si cizí jazyk. Druhý den čekala studenty prohlídka historického centra města Klatovy a exkurze ve firmě Aerotech.

Děkujeme spolku Úhlava za organizaci tohoto úvodního setkání škol i žáků a těšíme se na další zajímavé projekty, které naše školy čekají.

Za SOU Domažlice Mgr. Jana Bláhová

Nová partnerství pro rozvoj technického vzdělávání

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice