Střední odborné učiliště Domažlice

Nová partnerství pro rozvoj technického vzdělávání

Nová partnerství pro rozvoj technického vzdělávání

Ve dnech 9. a 10. 5. pořádala klatovská obecně prospěšná společnost Úhlava projektové dny pro střední školy českého i německého příhraničí. Cílem tohoto dvoudenního setkání bylo navázání nových kontaktů, zhodnocení technického vzdělávání na školách a naplánování dalších společných projektů, kterých se i nadále budou účastnit Střední odborné učiliště v Domažlicích, Střední průmyslová škola Klatovy, Střední odborná škola Sušice a Berufsschule Cham.

Zatímco zástupci jednotlivých institucí se po úvodním setkání odebrali do prostor Střední průmyslové školy v Klatovech, kde je čekala prohlídka školy a závěrečná porada, žáci jednotlivých škol si společně zahráli fotbal, při kterém se mohli neformálně seznámit a procvičit si cizí jazyk. Druhý den čekala studenty prohlídka historického centra města Klatovy a exkurze ve firmě Aerotech.

Děkujeme spolku Úhlava za organizaci tohoto úvodního setkání škol i žáků a těšíme se na další zajímavé projekty, které naše školy čekají.

Za SOU Domažlice Mgr. Jana Bláhová

Nová partnerství pro rozvoj technického vzdělávání