Střední odborné učiliště Domažlice

Holandsko 2022

V dubnu 2022 se vybraní žáci, zejména studijních oborů, zúčastnili společně s učiteli Mgr. Markétou Krausovou, Mgr. Karlem Konopíkem a Mgr. Václavem Hruškou poznávacího zájezdu do Holandska. V pondělí 11. 4. jsme v podvečerních hodinách nastoupili do autobusu a vydali se vstříc novým zážitkům. Noční přejezd utíkal poměrně rychle, průběžné zastávky na regeneraci nám dávaly mj. aktuální zprávu o tom, jaké nás po příjezdu čeká počasí. Když jsme dorazili na místo, hned nás oslnila atmosféra místního skanzenu s výhledem na větrné mlýny. Prozatímní nepřítomnost turistů udělala radost zejména objektivům našich fotoaparátů. Navštívili jsme zde ukázku výroby dřeváků, kde bylo možno zakoupit také celou řadu suvenýrů. Následovalo povídání o výrobě místních sýrů. Bohatá ochutnávka nám naladila chuťové pohárky na tuto místní specialitu. Náš autobus se dále vydal směr Keukenhof. Po cestě čekalo na žáky nejedno překvapení. Nejprve jsme se projeli pod mostem, na kterém vede runway z/do 4. největšího letiště Evropy. Následně měli žáci možnost vyběhnout na pláž Severního moře. To jim nabídlo pro osvěžení svou ledovou vodu, dále krásný výhled na širé moře či příležitost přivézt domů dárek v podobě mušle. Zbývalo už jen posledních pár kilometrů do nejrozsáhlejší zahrady Evropy – květinového parku v Keukenhofu. Pěti hodinová procházka mezi tulipány, narcisy, hyacinty a mezi kvetoucími magnóliemi nás všechny okouzlila. Z důvodu nutnosti dodržení devíti hodinové pauzy pro autobus, získalo naši pozornost na další čtyři hodiny městečko Lisse, s ohledem na počet nachozených kilometrů tedy spíše místní restaurační zařízení. Ve večerních hodinách už nás čekal jen přejezd na ubytování do města Soest. Po rozdělení se do pokojů stála před žáky ještě jedna výzva v podobě nepovlečených peřin. Značně vysílení jedinci si tuto povinnost dali jako poslední úkol před upadnutím do hlubokého spánku. Několik málo hodin odpočinku doplněných vydatnou snídaní nám dodalo dostatek sil na absolvování dalšího dne poznávacího zájezdu. Ten začal návštěvou města Naarden, kde je pochován učitel národů – Jan Amos Komenský. Po krátké prohlídce jsme se přesunuli do hlavního města, Amsterodamu. Nejprve nás provedla naše paní průvodkyně po hlavních památkách a následně se každý vydal po vlastní ose svého zájmu. Někteří zvolili typické holandské mosty, jiní využili možnosti nákupu zahraničních výrobků a suvenýrů a ostatní obdivovali tradiční architekturu. Prohlídku města jsme zakončili plavbou lodí po místních kanálech. Podle spokojených výrazů v obličejích našich žáků lze usuzovat, že se výlet vydařil.

Mgr. Karel Konopík a Mgr. Markéta Krausová

Foto viz. galerie

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice