Střední odborné učiliště Domažlice

Celostátní kolo odborné soutěže Kovo junior 2022 oboru strojní mechanik

Celostátní kolo odborné soutěže Kovo junior 2022 oboru strojní mechanik

Ve dnech 12.4. a 13.4.2022 se v SOU Domažlice konalo celostátní kolo odborné soutěže Kovo junior 2022 oboru strojní mechanik. Tuto soutěž organizuje Cech kovo České republiky a je zařazena do soutěže České ručičky, která je největší přehlídkou řemesel a řemeslných oborů v České republice. Celostátního kola se zúčastnili zástupci sedmi krajů a to Plzeňského, Ústeckého, Jihočeského, Vysočiny, Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého.

Soutěž se skládala z výroby součásti dle technické dokumentace, technického měření a testu odborných znalostí. První den po přivítání účastníků se soutěžící přesunuli do dílen, kde vyráběli „hledač středu“. Jednalo se sestavu skládající se třech ručně vyráběných dílů a hotových spojovacích součástí, které potom hodnotila komise rozhodčích vybraná z učitelů, kteří soutěžící doprovázeli. Ti hodnotili nejen technickou správnost a funkci výrobku, ale také i vzhled. Druhý den následovalo měření a teoretický test.

Po sečtení bodů ze všech disciplín se na prvním místě umístil Michal Vávra z Pelhřimova, druhý byl Jan Martan z Plzně a na třetím místě skončil žák pořádajícího učiliště Jan Vondrák. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo na domažlické radnici, žáci podle pořadí obdrželi hodnotné ceny.

Foto viz fotogalerie

Celostátní kolo odborné soutěže Kovo junior 2022 oboru strojní mechanik

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice