Střední odborné učiliště Domažlice

Návštěva environmentálního centra LÜFTNERKA

Návštěva environmentálního centra LÜFTNERKA

Začátkem května se třídy M2.K, K1. a část třídy M3.K vydaly do environmentálního centra Lüftnerka do Plzně. Zde se třídy zúčastnily projektové výuky, které centrum má připravené pro žáky středních škol. Výukový blok byl zaměřen na ekologii a environmentální výchovu s cílem naplnění průřezových témat oboru mechanik-seřizovač a kosmetické služby. Žáci nejprve vyslechli zajímavé povídaní odborníků z environmentálního centra, které bylo doplněno praktickými ukázkami. V druhé části žáci vyrazili do terénu, kde pozorovali vztahy mezi člověkem a životním prostředím, včetně zvířat, která v zoo mají. Naši žáci si společně s doprovodem p. Mlezivovou a p. Petrů den užili.

Návštěva environmentálního centra LÜFTNERKA

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice