Střední odborné učiliště Domažlice

Workshop na Hotelové škole v Plzni

Workshop na Hotelové škole v Plzni

V úterý 1.3.2022 se zúčastnili učitelé odborného výcviku Luboš Fiala a Jiří Ment workshopu na Hotelové škole v Plzni pořádaného z projektu Plzeňského kraje Zvyšování kvalifikace studentů gastronomie na téma ryby. Workshop byl pořádán pro pedagogické pracovníky. Workshopem provázel specialista na ryby a bývalý člen Národního teamu AKC.

Workshopem provázel specialista na ryby a bývalý člen Národního teamu AKC, který nám předvedl jednak omáčky, krémy a zálivky používané při přípravách různých tartarů z ryb, dále kulinářské techniky vykosťování a filetování různých druhů ryb a přípravu předkrmů a hlavních jídel z filetů pražmy a pstruha.

Celé dopoledne bylo naplněno prací a výukou od špičkového odborníka, takže jsme se seznámili a naučili nové techniky, které použijeme při výuce žáků.

Zapsal: Luboš Fiala, učitel OV

Workshop na Hotelové škole v Plzni

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice