Střední odborné učiliště Domažlice

Mezinárodní kolo soutěže Enersol

Mezinárodní kolo soutěže Enersol

Ve dnech 4. – 5. 11. 2021 probíhalo v Plzni mezinárodní kolo soutěže Enersol. V rámci této konference prezentují žáci středních škol své projekty, které jsou zaměřeny na témata EVVO – ochrana životního prostředí, obnovitelné zdroje, energetické úspory a další ekologické otázky, které jsou v současné době častým a důležitým předmětem diskuzí. Za SOU Domažlice, MPV Stod prezentoval svůj projekt student Martin Šindelář, který pod vedením paní učitelky Weberové zpracoval téma Kořenová čistička odpadních vod. Svoji práci přednesl stejně jako ostatní studenti v angličtině. 

Na konferenci představovaly své práce týmy nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Polska, Slovinska, Německa nebo Rakouska. Během těchto dvou listopadových dnů jsme měli možnost nasbírat inspiraci od kolegů ze sousedních zemí a navázat nové kontakty pro další mezinárodní spolupráci.

Za SOU Domažlice Mgr. Jana Bláhová

Mezinárodní kolo soutěže Enersol

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice