Střední odborné učiliště Domažlice

Mezinárodní kolo soutěže Enersol

Ve dnech 4. – 5. 11. 2021 probíhalo v Plzni mezinárodní kolo soutěže Enersol. V rámci této konference prezentují žáci středních škol své projekty, které jsou zaměřeny na témata EVVO – ochrana životního prostředí, obnovitelné zdroje, energetické úspory a další ekologické otázky, které jsou v současné době častým a důležitým předmětem diskuzí. Za SOU Domažlice, MPV Stod prezentoval svůj projekt student Martin Šindelář, který pod vedením paní učitelky Weberové zpracoval téma Kořenová čistička odpadních vod. Svoji práci přednesl stejně jako ostatní studenti v angličtině. 

Na konferenci představovaly své práce týmy nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Polska, Slovinska, Německa nebo Rakouska. Během těchto dvou listopadových dnů jsme měli možnost nasbírat inspiraci od kolegů ze sousedních zemí a navázat nové kontakty pro další mezinárodní spolupráci.

Za SOU Domažlice Mgr. Jana Bláhová