Střední odborné učiliště Domažlice

Žáci třídy M4.S absolvovali intenzivní jazykový kurz v Bad Kötzingu

Žáci třídy M4.S absolvovali intenzivní jazykový kurz v Bad Kötzingu

Žáci oboru mechanik seřizovač se již tradičně mohou zapojit do tříletého projektu, během kterého se účastní odborných kurzů a praxí u našich bavorských sousedů. Po skončení tohoto kurzu absolventi vždy obdrží Certifikát německé hospodářské a obchodní komory.

Jelikož nedávné události spojené s pandemií bohužel všechny mezinárodní aktivity přerušily, nemohli se letošní maturanti během svého studia účastnit všech částí tohoto tříletého projektu.

Aby však naši studenti čtvrtého ročníku nebyli o tuto zkušenost ochuzeni úplně, zorganizovali jsme pro ně ve spolupráci s partnerskou školou Berufsschule Cham intenzivní jazykový kurz. Týden od 1. – 5.11. 2021 strávilo 7 studentů třídy M4.S oboru mechanik seřizovač v německém Bad Kötzingu. Zde navštěvovali intenzivní jazykový kurz s rodilou mluvčí, pod jejímž vedení

se zdokonalovali v jednotlivých jazykových dovednostech (čtení, poslech s porozuměním, písemný i ústní projev) a rozšiřovali si slovní zásobu. Seznámili se samozřejmě také s místními sociokulturními zvyklostmi.

Všechny nabyté zkušenosti a dovednosti budou studentům ku prospěchu nejen u maturitní zkoušky, ale také v budoucím profesním životě. Poděkování patří panu Nuskovi z Berufsschule Cham, který pomohl s organizací kurzu.

Za SOU Domažlice Mgr. Jana Bláhová

Žáci třídy M4.S absolvovali intenzivní jazykový kurz v Bad Kötzingu

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE