Střední odborné učiliště Domažlice

Žáci třídy M4.S absolvovali intenzivní jazykový kurz v Bad Kötzingu

Žáci třídy M4.S absolvovali intenzivní jazykový kurz v Bad Kötzingu

Žáci oboru mechanik seřizovač se již tradičně mohou zapojit do tříletého projektu, během kterého se účastní odborných kurzů a praxí u našich bavorských sousedů. Po skončení tohoto kurzu absolventi vždy obdrží Certifikát německé hospodářské a obchodní komory.

Jelikož nedávné události spojené s pandemií bohužel všechny mezinárodní aktivity přerušily, nemohli se letošní maturanti během svého studia účastnit všech částí tohoto tříletého projektu.

Aby však naši studenti čtvrtého ročníku nebyli o tuto zkušenost ochuzeni úplně, zorganizovali jsme pro ně ve spolupráci s partnerskou školou Berufsschule Cham intenzivní jazykový kurz. Týden od 1. – 5.11. 2021 strávilo 7 studentů třídy M4.S oboru mechanik seřizovač v německém Bad Kötzingu. Zde navštěvovali intenzivní jazykový kurz s rodilou mluvčí, pod jejímž vedení

se zdokonalovali v jednotlivých jazykových dovednostech (čtení, poslech s porozuměním, písemný i ústní projev) a rozšiřovali si slovní zásobu. Seznámili se samozřejmě také s místními sociokulturními zvyklostmi.

Všechny nabyté zkušenosti a dovednosti budou studentům ku prospěchu nejen u maturitní zkoušky, ale také v budoucím profesním životě. Poděkování patří panu Nuskovi z Berufsschule Cham, který pomohl s organizací kurzu.

Za SOU Domažlice Mgr. Jana Bláhová

Žáci třídy M4.S absolvovali intenzivní jazykový kurz v Bad Kötzingu

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice