Střední odborné učiliště Domažlice

Svět knihy 2021 Praha

Svět knihy 2021 Praha

V měsíci září se vybraní pedagogové českého jazyka (Mgr. Markéta Krausová, Mgr. Karel Konopík) zúčastnili veletrhu Svět knihy 2021 v Praze. V rámci této významné knižní události se seznámili oba vyučující především s moderními trendy ve světové i české literatuře, poznali jednotlivá nakladatelství, zúčastnili se řady besed s vybranými spisovateli a prohlédli si řadu knižních bestsellerů.

Svět knihy 2021 PrahaON - LINE Den otevřených dveří 8.12.2021

Ředitelka školy Mgr. Zdeňka Buršíková 13°° - 15°° Časové rozvržení OBORY 9 °°-11°° a 13°° - 15°°