Střední odborné učiliště Domažlice

Školní kolo oboru kadeřník soutěž Zlaté zrcadlo na téma “Moderní nevěsta ve stylu Boho”

Školní kolo oboru kadeřník soutěž Zlaté zrcadlo na téma “Moderní nevěsta ve stylu Boho”

Dne 18.2.2022 se konalo školní kolo oboru kadeřník soutěž Zlaté zrcadlo na téma “Moderní nevěsta ve stylu Boho.” Tohoto kola ses účastnili žáci 2.ročníku. Všechny účesy byly zpracovány dle zadaného tématu a na výsledek se můžete podívat níže. Všem gratulujeme. Příští týden se můžete těšit na výtvory žáků ročníku třetího.🙂

Školní kolo oboru kadeřník soutěž Zlaté zrcadlo na téma “Moderní nevěsta ve stylu Boho”

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice