Střední odborné učiliště Domažlice

Strojní mechanici soutěžili v Domažlicích

Strojní mechanici soutěžili v Domažlicích

Regionální kolo soutěže Kovo Junior 2022 – oboru strojní mechanik po dvouleté pauze pořádalo vedení Středního odborného učiliště (SOU) v Domažlicích.

První cenu získal Tomáš Fišer ze SOU v Domažlicích, druhý byl Jan Vondrák ze stejného učiliště a na třetím místě skončil Jan Martan ze Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara v Plzni.

„Jedná se o soutěž zručnosti, při které žáci prezentují své dovednosti výrobou zadané součásti, měřením přesnými měřidly i teoretickým testem,“ vysvětlila zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování SOU Domažlice Alena Trnková.
Po příjezdu účastníků celkem ze šesti regionálních škol, zahájila soutěž ředitelka učiliště Zdeňka Buršíková. Přivítala soutěžící, popřála jim úspěch a ti se následně přesunuli soutěžit do strojírenských dílen.

„Soutěžící pracovali na výrobku zvaném „upínka“ sestaveném ze třech kusů, který museli mít hotový v časovém limitu pěti hodin,“ sdělila Trnková.
Výsledky hodnotila tříčlenná komise rozhodčích vylosovaná z řad učitelů doprovázející soutěžící. Na výrobku učitelé hodnotili celkový vzhled, správnost jednotlivých rozměrů, ale i zvolený technologický postup a v neposlední řadě také dodržování bezpečnosti práce. Vzhledem k tomu, že soutěž byla velmi vyrovnaná, neměli rozhodčí lehkou práci.

Při slavnostním vyhlášení žáci obdrželi hodnotné ceny.

Soutěžící umístění na prvním a druhém místě postupují do celostátního kola, které se koná rovněž na SOU Domažlice ve dnech 12.-14. dubna 2022.


Strojní mechanici soutěžili v Domažlicích

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice