Střední odborné učiliště Domažlice

PROJEKTOVÝ DEN NA FAKULTĚ STROJNÍ

PROJEKTOVÝ DEN NA FAKULTĚ STROJNÍ

V pátek 28.1.2022 se žáci oboru mechanik seřizovač-1.,2. a 3. ročník vydali do Plzně na Fakultu strojní. Exkurze byla celkem na 3 katedrách fakulty. Na katedře Průmyslového inženýrství a managementu žáky nejvíce zaujala virtuální realita a dozvěděli se, jak virtuální realitu můžeme používat ve strojírenských podnicích. Na katedře mají také kobota, který je naprogramovaný studenty FST. Tento kobot umí skládat hotové výrobky na paletu, a ještě je roztřídit, dále předat paletu autonomním skladovacím vozíkům. Poslední věc, co žáci mohli shlédnout byla výrobní hala budoucnosti, kterou mají na katedře sestavenou ze stavebnice a naprogramovanou opět studenty. Další zastávka žáků byla na katedře Materiálového inženýrství, kde téma číslo jedna byly mechanické zkoušky materiálů. V laboratořích jsme měli možnost vidět zkušební stroje na zkoušku tlakem, tahem, rázem, ale i pro zkoušky tvrdosti. Žákům byla nejenom představena praktická ukázka, ale dozvěděli se i spousty zkušeností z praxe. Poslední zastávkou byla katedra Technologie obrábění, která byla nejbližší, protože hned v úvodu si prošli výrobní halu, kde byli stroje, které znají z praxí. To ale nebylo všechno. Mimo to mohli žáci vidět 3D tiskárnu na kov, dozvěděli se o výhodách a nevýhodách 3D tisku, dále měli žáci možnost vidět řezání materiálu vodní tryskou a mnoho dalšího. Dle slov žáků a učitelů byl projektový den velice povedený, někteří žáci byli dokonce tak motivovaní, že by chtěli jednou na Fakultě strojní studovat.

PROJEKTOVÝ DEN NA FAKULTĚ STROJNÍ

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice