Střední odborné učiliště Domažlice

KOVO Junior 2022

Obráběč kovů – soustružení

Dne 23.3.2022 se dva naši žáci 3. ročníku Obráběče kovů zúčastnili soutěže regionálního kola v soustružení. Soutěž se konala na dílnách odborného výcviku Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy prof. Švajcara v Plzni.

Soutěže se zúčastnilo celkem 10 žáků z pěti škol Plzeňského kraje. Naši školu reprezentovali žáci David Janda a Filip Jindra. Soutěž byla rozdělena do dvou částí, kdy v první části žáci plnili praktický úkol, zhotovení součásti dle výrobní dokumentace na universálním hrotovém soustruhu. Na tento praktický úkol měli žáci celkem 260 minut. Druhý úkol spočíval ve vypracování odpovědí na 25 otázek z teorie soustružení v délce 20 minut.

Po vypracování obou soutěžních úkolů, žáci odevzdali své výrobky a čekali na celkové vyhodnocení.

Naši žáci se umístili následovně:

5. místo David Janda

7. místo Filip Jindra

Po třech letech, kdy se soutěž nekonala z důvodu covidového omezení, tak se naši žáci po letech neúspěchů umístili na velmi hezkých pozicích.

Třetí z leva Filip Jindra a David Janda sedící první z leva.

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice