Střední odborné učiliště Domažlice

Adaptační kurz oboru strojní mechanik a truhlář

Adaptační kurz oboru strojní mechanik a truhlář

V pátek 24.9. 2021 se konal adaptační kurz třídy S1.T.  Ráno jsme se sešli ve škole ve třídě, kde proběhly pohovory mezi učitelkou a žáky. V 9.00 jsme vyrazili na bowling, který se nachází v domažlickém bazénu. Zde jsme strávili dvě hodiny skvělé hry a zábavy. Při hře se děti projevily, byla to dobrá příležitost vzájemně se poznat. Poté jsme se vrátili do školy na oběd. Všichni jsme akci zhodnotili jako velmi úspěšnou a slíbili si, že podobné akce ještě v budoucnu podnikneme.

Adaptační kurz oboru strojní mechanik a truhlář

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice