Střední odborné učiliště Domažlice

Adaptační kurz oboru kosmetické služby

Adaptační kurz oboru kosmetické služby

Ve dnech 23.-.24. září 2021 se žákyně 1. ročníku oborů kosmetické služby zúčastnily adaptačního kurzu.  

Cílem kurzu bylo ulehčit nástup do nového kolektivu, seznámit se s novými spolužáky, rychleji se začlenit do kolektivu, navodit pozitivní klima třídy, posílit pocit zodpovědnosti vůči vlastní osobě i kolektivu.

1. den byly seznamovací hry, komunikační aktivity, kolektivní hry zaměřené na spolupráci, vytvoření pravidel pro komunikaci ve třídě. Beseda s policejní mluvčí Plzeňského kraje.

2. den jsme navštívily původně renesanční zahradu založenou r. 1550 ve stylu italských renesančních zahrad, která je součástí Národní kulturní památky: Státní hrad a zámek Horšovský Týn.

Součástí zahrady je i Letohrádek, dříve zvaný Vdovský dům, který se nachází v těsné blízkosti zámku.

Prohlédly jsme si Loretánskou kapli, která je pravděpodobně první stavba tohoto druhu v Čechách. 

Vyšláply jsme až na vrchol parku na původní gotickou hlásku přestavěnou na vyhlídkovou věž Gloriet, kde jsme posvačily a hlavně odpočinuly.

Věřím, že se adaptační kurz vydařil a zůstaly nám krásné vzpomínky.

Adaptační kurz oboru kosmetické služby