Střední odborné učiliště Domažlice

4. ročník mezikrajské a mezinárodní Velikonoční soutěže ve svařování

4. ročník mezikrajské a mezinárodní Velikonoční soutěže ve svařování

Místo konání Šumperk.

Pořadatelem Velikonoční soutěže žáků středních škol ve svařování byla Střední škola řemesel v Šumperku.

Soutěž se konala pod záštitou ŠKODA PARS a.s., člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION,

 a za podpory oficiálních partnerů soutěže.

Soutěže se zúčastnilo celkem 17 soutěžících.

Účastníci SOU Domažlice:   Jan Baxa                       3.ročník Strojní mechanik   14.místo

                                                  Martin Bubeníček      3.ročník Strojní mechanik   15.místo

Odjez do Šumperka proběhl 19.4.2022 v 11:00.

Ubytování bylo zajištěno v penzionu Stará Sokolovna.

Žáci dostali volný prostor k večerní prohlídce města.

Začátek soutěže se konal 20.4.2022 v 6:30 na smluvním pracovišti v ulici Nemocniční 3248/13.

Soutěž se skládala z praktického provedení soutěžního svárového spoje, teoretických znalostí a dodržování bezpečnostních předpisů při svařování.

Průběh soutěže

  • Praktická část soutěže proběhla v provedení soutěžního svárového spoje.

Časová dotace 90 minut.

  • Teoretická část soutěže prověřila znalosti technologie a BOZP formou testů. Pro přípravu soutěžících v teoretické části byla doporučena literatura od svářečského nakladatelství a vzdělávací společnosti ZEROSS.

            Časová dotace byla 20 minut na technologii a 20 minut na BOZP.

  • Hodnocení proběhlo porovnáním soutěžních svárových spojů a součtem bodů teoretické části.
  • Vyhlášení a předání cen bylo závěrem této soutěže, kde první tři nejúspěšnější dostali hodnotné ceny a ostatní cenu útěchy a diplom za účast.  Hodnocení 4. – 17. místa nebylo zveřejněno při vyhlášení vzhledem k solidaritě neúspěšných žáků.
  • Inspirace pro zámečníky

Vypravoval Filip Rojt

4. ročník mezikrajské a mezinárodní Velikonoční soutěže ve svařování

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice