Střední odborné učiliště Domažlice

Talentovaní stodští žáci na odborném řemeslném kempu pro elektro obory

Talentovaní stodští žáci na odborném řemeslném kempu pro elektro obory
Page 8

Talentovaní žáci z naší školy se zúčastnili ve dnech 5. 6. –  8. 6. 2023odborného řemeslného kempu pro elektro obory v Plzni. Jeho organizací bylo i ve školním roce 2022/2023 opět pověřeno Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56,. kde probíhala v jeho dílnách odborného výcviku výuka, rovněž stravování i ubytování bylo zajištěno tímto učilištěm.  

Cílem tohoto řemeslného kempu je podpora talentovaných žáků 1. a 2. ročníku elektrotechnických oborů vzdělání. Tento kemp plní pro žáky také motivační úlohu, a proto jsou pro jeho účastníky připravené zajímavé odborné úkoly a pro volný čas lákavý program.

Žáci si z kempu přivezli elektronický výrobek, který během odborné výuky sestavovali. Tak o svém oboru získali nové informace a zdokonalili si své vědomosti a dovednosti.

Součástí bohatého programu byla komentovaná prohlídka historického centra Plzně, plzeňské věže, společné grilování či laser game.

Poslední den konání kempu odjeli všichni jeho účastníci i hosté na Smart City Polygon společnosti OMEXOM GA Energo, prohlédli si Polygon; následovalo vyhodnocení průběhu celého kempu právě v prostorách Polygonu, předání cen sponzorů a  prezentace výrobků žáků.

Všichni odjížděli domů skutečně velice spokojeni, s mnoha zážitky.

Závěrem cituji, v plném znění, jak účast v kempu hodnotí jeden z našich stodských žáků Patrik Procházka :

“Elektrikářský kemp v Plzni se mi moc líbil. Líbí se mi podpora této akce Plzeňským krajem, jsem rad, že jsem poznal nové lidi, naučili jsme se zajímavé věci a také poznali nové prostředí. Jidla byla vynikající, výlety byly také velmi zajímavé a jsem moc rád, že jsme měli možnost se podívat na netradiční místa, například exkurze do Plzeňských městských dopravních podniků. Další z aktivit byla i laser game, kterou jsem si taky moc užil a na závěr prohlídka firmy Omexom se samotným zakončením kempu.”

Mgr. Jan Königsmark, ZŘ pro OV a DM

Talentovaní stodští žáci na odborném řemeslném kempu pro elektro obory
Page 8