Střední odborné učiliště Domažlice

Zahájení školního roku 2023/2024 ve Stodě

Zahájení školního roku 2023/2024 ve Stodě

Školní rok začíná 4. září 2023 od 8.00 hod. pro 2. a 3. ročníky, od 10.00 hod. pro 1. ročníky, v budově školy Plzeňská 245.

Proběhne slavnostní zahájení v učebnách a část potřebných administrativních činností. Zbytek těchto činností bude dokončen na třídnických hodinách 5. nebo 7. nebo 11. září – dle informací od třídních učitelů.

Od 5. září již probíhá výuka teorie a odborného výcviku podle školního rozvrhu hodin.

Ubytovaní žáci nastupují na domov mládeže v neděli 3. září od 18.00 hod.

Obědy si lze objednávat 4. září ve školní jídelně.

ZMĚNA u zdravotních průkazů …… v červnu byla schválena legislativní změna a zdravotní průkazy u žáků oboru kadeřník již nejsou povinné !

Zahájení školního roku 2023/2024 ve Stodě

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE