Střední odborné učiliště Domažlice

Adaptační kurs 2023

Adaptační kurs 2023

Ve dnech 26. a 27.září proběhl ve všech třídách prvního ročníku adaptační kurs ve spolupráci mezi třídními učiteli, výchovným poradcem, organizací Diakonie Plzeň a mluvčí Policie České republiky por. Mgr. Barborou Šmaterovou. V rámci připraveného programu žáci absolvovali řadu poznávacích, pohybových i relaxačních aktivit, které přispěly k příznivé atmosféře akce. Třídní učitelé měli jedinečnou možnost vidět své žáky v různých situacích, jiných než v běžné výuce. Po přednášce policejní mluvčí o trestní odpovědnosti mladistvých následovala beseda k dané problematice, žáci tak měli možnost rozšířit si své právní vědomí. Návštěva historického centra chodské metropole a informace o historických pojmech a souvislostech byly důstojným završením dvoudenního programu.

Adaptační kurs 2023

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE