Střední odborné učiliště Domažlice

EDU grant pro školy 

EDU grant pro školy 

www.edugrant.cz

Tento grant je určen základním školám, středním školám a středním odborným učilištím, které chtějí aktivně a smysluplně využívat moderní technologie ve výuce s důrazem na vhodnou metodiku.

Naše škola získala grant ve výši 250 000 Kč.

Účelem finanční podpory prostřednictvím EDUgrantu je nákup učebních pomůcek pro žáky maturitních a učebních oborů se zaměřením na obnovitelné zdroje energie jako dlouhodobého konceptu Středního odborného učiliště Domažlice v této oblasti

Pomůcky budou sloužit k získání většího všeobecného přehledu o modelech, principech, stavbě, praktického uvedení do provozu a servisu těchto zařízení.

Pomůcka je určena pro obory:

– Mechanik elektrotechnik pro zařízení a přístroje

– Elektromechanik pro zařízení a přístroje

– Mechanik seřizovač

Očekávaný přínos v těchto oborech:

Žáci si osvojí znalosti z oblasti obnovitelných zdrojů energie, o funkčnosti, návrhu a servisu, na který je v dnešní době kladen důraz hlavně v oblasti snižování emisí, energetické náročnosti a globálnímu přístupu k enviromentální situaci na světě. 

Očekávaný přínos v tomto oboru:

Porozumění v oblasti obnovitelných zdrojů energie, návrh jednotlivých funkčních celků, jejich instalaci a servis. 

Zapůjčené učební pomůcky budou sloužit žákům k ověření teoretických znalostí a následné implementace v rámci praktických dovedností v rámci výuky.

EDU grant pro školy 

Další obsah sekce ,

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE