Střední odborné učiliště Domažlice

Environmentální výchova formou odborné exkurze

Environmentální výchova formou odborné exkurze

Dne 4. 10. 2023 se žáci stodských tříd S1.D, S1.E a část třídy S2.M zúčastnili exkurze do Výukového centra v Černošíně a prošli naučnou stezkou odpadů. Žáci zde byli informování o třídění odpadů, smysluplném využívání odpadů, o nakládání s odpady a znečišťování životního prostředí. Při cestě jsme měli zastávku ve Stříbře. Podnikli jsme zajímavý výlet do okolí města Stříbra po naučné stezce: Československé opevnění z let 1935 – 1938. Naučná stezka po čs.opevnění začíná u lehkého objektu vzor 37 E-22/23/A-140Z a vede společně po naučné stezce o Historii hornictví na Stříbrsku. Prošli jsme se společně podél řeky Mže, zastavili se u krásného výhledu na panorama města a  zejména se poučili o hornické minulosti města a regionu.

J. Weberová, školní koordinátorka EVVO

Environmentální výchova formou odborné exkurze

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE