Střední odborné učiliště Domažlice

Jazykový crash kurz v Bad Kötztingu 5. 6. – 9. 6. 2023

Jazykový crash kurz v Bad Kötztingu 5. 6. – 9. 6. 2023

Ve dnech 5. – 9. 6. 2023 absolvovalo sedm žáků oboru mechanik seřizovač druhého ročníku v pořadí již druhý týden odborného jazykového crash kurzu v bavorském Bad Kötztingu.

Účastníci kurzu se po dobu celého týdne zlepšovali pod vedením tamější lektorky v německé gramatice a trénovali všechny čtyři jazykové dovednosti – ústní projev, písemný projev, poslech, čtení a porozumění textu. V odpoledních hodinách poznávali žáci okolí bavorského lázeňského městečka či se věnovali sportovním aktivitám.

Součástí tříletého přeshraničního projektu pořádaného ve spolupráci s Berufsschule Cham je rovněž kurz logo řízení a pneumatiky, který mají žáci již zdárně za sebou. V příští školním roce čeká mechaniky seřizovače odborná praxe v německých firmách.

Děkujeme paní lektorce Liudmile Nusko za vedení kurzu, panu Rainerovi Nusko za organizaci a kolegům za zajištění pedagogického dozoru. Těšíme se na další spolupráci.

Za SOU Domažlice PhDr. Jana Bláhová

Jazykový crash kurz v Bad Kötztingu 5. 6. – 9. 6. 2023

Další obsah sekce