Střední odborné učiliště Domažlice

Rozvoj dovedností v oblasti podnikání a sebeprosazení.

Rozvoj dovedností v oblasti podnikání a sebeprosazení.

Dne 15.10.2021 se konal workshop zaměřený na podnikání s názvem Rozvoj dovedností v oblasti podnikání a sebeprosazení. Jedná se o projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji na podporu kompetencí podnikavosti, iniciativy a kreativity. První workshop se konal pro žáky oboru prodavač a kuchař-číšník a byl zaměřen na rozvoj obchodních dovedností a motivaci k podnikání.  Naše škola a žáci z jednotlivých oborů se postupně zúčastní přednášek pod vedením odborných lektorů. Doba trvání projektu je plánovaná na tři roky.

Rozvoj dovedností v oblasti podnikání a sebeprosazení.

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice