Střední odborné učiliště Domažlice

PROJEKT: VZDĚLÁVÁNÍ 4.0 ;PLZEŇSKÉM KRAJI

PROJEKT: VZDĚLÁVÁNÍ 4.0 ;PLZEŇSKÉM KRAJI

Střední odborné učiliště v Domažlicích se zapojilo do projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji s cílem pokračovat v rozvoji znalostí, schopností a přístupů směrem k polytechnickému a řemeslnému vzdělávání a ICT kompetencí   u pedagogických pracovníků, tak u žáků.  

Projekt zahrnuje aktivity pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ, které vedou zábavnou formou k podpoře zájmu

 o polytechnické vzdělávání.

Projekt rovněž řeší dovybavení učeben a dílen o zařízení, které odpovídá moderním trendům v průmyslu i vzdělávání např. interaktivní tabuli, svářecí trenažer, nové vybavení učebny výpočetní techniky apod. 

PROJEKT: VZDĚLÁVÁNÍ 4.0 ;PLZEŇSKÉM KRAJI

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice