Střední odborné učiliště Domažlice

PROJEKT: VZDĚLÁVÁNÍ 4.0 ;PLZEŇSKÉM KRAJI

PROJEKT: VZDĚLÁVÁNÍ 4.0 ;PLZEŇSKÉM KRAJI

Střední odborné učiliště v Domažlicích se zapojilo do projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji s cílem pokračovat v rozvoji znalostí, schopností a přístupů směrem k polytechnickému a řemeslnému vzdělávání a ICT kompetencí   u pedagogických pracovníků, tak u žáků.  

Projekt zahrnuje aktivity pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ, které vedou zábavnou formou k podpoře zájmu

 o polytechnické vzdělávání.

Projekt rovněž řeší dovybavení učeben a dílen o zařízení, které odpovídá moderním trendům v průmyslu i vzdělávání např. interaktivní tabuli, svářecí trenažer, nové vybavení učebny výpočetní techniky apod. 

PROJEKT: VZDĚLÁVÁNÍ 4.0 ;PLZEŇSKÉM KRAJI