Střední odborné učiliště Domažlice

Projekty IROP

Projekty IROP
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 jako partner Vzdělávacího centra projektu

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004879      Název projektu: Vzdělávací centrum knihovna

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 získalo významnou dotaci na zkvalitnění a rozšíření zájmového a dalšího vzdělávání v technických a řemeslných oborech!

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640v těchto dnech obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, poskytovatele dotací písemnou informaci o získání finanční dotace na projekt pod názvem „Pořízení CNC obráběcího centra s příslušenstvím pro zájmové a celoživotní vzdělávání – sblížení teorie a praxe truhlářské výroby“ s reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004582.

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek vedoucích ke zvýšení kvality a rozšíření kapacity zájmového a dalšího vzdělávání dospělých v technickém a řemeslném oboru s vazbou na práci s digitálními technologiemi pořízením CNC obráběcího centra s příslušenstvím do truhlářské dílny v souladu s požadavky zaměstnavatelů na trhu práce. Výstup projektu bude využívaný v rámci zájmových kroužků pro ZŠ, volnočasových aktivitách pro SŠ a kurzech pro dospělé se zaměřením na truhlářské obory.

Celkové náklady projektu jsou 2,19 milionu Kč a poskytnutá dotace pro SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 je 1,97 milionu Kč, což je 90% celkových nákladů projektu. 10% výše nákladů projektu, konkrétně 0,22 milionu Kč bude financovat z finančních prostředků zřizovatele tj. Plzeňského kraje.

Finanční prostředky ve výši 90% poskytla Evropská unie (85%) a Česká republika (5%) prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů) a jejího specifického cíle 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) v rámci 57. výzvy – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL).

Více informací o projektu získáte u ředitelky Středního odborného učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640, Mgr. Zdeňky Buršíkové, tel. 379 410 622,e-mail:zdenka.bursikova@soudom.cz nebo na tel. 379 410 625, e-mail: veronika.maresova@soudom.cz

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 získalo významnou dotaci na zkvalitnění výuky v technických oborech!

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640v těchto dnech obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, poskytovatele dotací písemnou informaci o získání finanční dotace na projekt pod názvem Nová víceúčelová hala pro zajištění odborné výuky“ s reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002714.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit odborné vzdělávání, motivovat žáky a žákyně ke studiu v technických oborech na SOU Domažlice zatraktivněním výuky v nových prostorných dílnách a učebnách. K naplnění stanoveného cíle přispěje též vytvoření vhodného zázemí pro žáky a zejména pro dívky, které dosud ve škole chybělo a dále zlepšení hygienických podmínek a vybudování nových kapacitnějších prostor pro stravování.

Celkové náklady projektu jsou 40,31 milionu Kč a poskytnutá dotace pro SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 je 36,28 milionu Kč, což je 90% celkových způsobilých nákladů projektu, 10% nákladů konkrétně 4,03 milionu Kč bude financovat z finančních prostředků zřizovatele tj. Plzeňského kraje.

Finanční prostředky ve výši 90% poskytla Evropská unie (85%) a Česká republika (5%) prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů) a jejího specifického cíle 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) v rámci 33. výzvy Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL).

Více informací o projektu získáte u ředitelky Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Mgr. Zdeňky Buršíkové, tel. 379 410 622, e-mail: zdenka.bursikova@soudom.cz

Projekty IROP

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE