Střední odborné učiliště Domažlice

PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Název projektu:PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  

                              V PLZEŇSKÉM KRAJI

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0002

logo-vzdělávání

logo SOU

Střední odborné učiliště v Domažlicích se zapojilo do projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“.

Projekt je  určen  jak žákům technických oborů SOU Domažlice s cílem další podpory odborných znalostí  a kompetencí žáků, tak žákům partnerských základních škol.  Klade si za cíl především  podpořit  motivaci a zájem o studium technických předmětů a oborů vyučovaných na SOU Domažlice.

Cílem projektu je především rozvinout znalosti, schopnosti a přístup žáků k technickému vzdělávání,  a to prostřednictvím volnočasových aktivit žáků naší školy i žáků partnerských ZŠ, kteří tak získávají možnost  využívat učebny /dílny/ SOU v rámci povinné výuky předmětu pracovní činnosti pro žáky   ze ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Od 1. 9. 2013 se SOU Domažlice zapojilo do projektu Plzeňského kraje jako partner s finanční účastí. Projekt s názvem

Projekt je zaměřen na podporu spolupráce středních a základních škol v Plzeňském kraji a k motivaci žáků základních škol ke vzdělávání se v technických oborech. Projekt byl úspěšně ukončen 30.06. 2015.

Projekt je určen jak žákům technických oborů na SOU v Domažlicích, tak žákům partnerských základních škol, kterými jsou ZŠ Msgre.B. Staška Domažlice, ZŠ Komenského Domažlice, ZŠ Mrákov, ZŠ Poběžovice, ZŠ Klenčí pod Čerchovem a ZŠ Staňkov. Děti ze ZŠ se v prvním pololetí školního roku účastnily jednotlivých bloků sdílené výuky, čímž si plnily povinnou výuku pracovních činností na pracovišti odborného výcviku SOU v Rohově ulici. Postupně si tak vyzkoušely ruční a strojní zpracování kovů a obsluhu strojírenského robota.

Sdílená výuka pro ZŠ

probíhala v jednotlivých blocích – postupně žáci prošli blokem ručního zpracování kovů, strojního zpracování kovů a blokem robotiky, čímž si plnili povinnou výuku pracovních činností na pracovišti odborného výcviku SOU v Rohově ulici. Sdílení učeben se velmi osvědčilo. Časové rozvržení a náplň sdílené výuky byla dostatečná. Žáci hodnotili aktivitu pouze kladně – sdílená výuka byla zábavná a přínosná. Žáci velice často do poznámky uváděli, že je bavila práce s robotem, zaujaly je CNC stroje a chválili i přístup mistrů.

Volnočasová aktivita pro ZŠ

– kroužek „Technické dovednosti v oblasti zpracování kovů“. Celkem kroužek navštěvovalo 22 žáků z partnerských ZŠ. V průběhu volnočasové aktivity žáci absolvovali blok ručního zpracování kovů /časová dotace 50 hodin/, blok strojního zpracování /časová dotace 15 h/ a blok robotiky /časová dotace 23h/. Celková dotace na volnočasovou aktivitu činila 88 hodin. V rámci této aktivity došlo k hlubšímu seznámení se s technickými obory, díky tomu měli možnost žáci poznat, zda se budou chtít v budoucnu opravdu technickým oborům věnovat. Žáci si mohli vyrobit své výrobky, seznámit se s tím jak pracují stroje na zpracování kovů a rovněž pracovali se strojírenským robotem.

PROJEKT „PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI“

KA č. 13 – Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravující a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity/projekty zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání

PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice