Střední odborné učiliště Domažlice

PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Název projektu:PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  

                              V PLZEŇSKÉM KRAJI

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0002

logo-vzdělávání

logo SOU

Střední odborné učiliště v Domažlicích se zapojilo do projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“.

Projekt je  určen  jak žákům technických oborů SOU Domažlice s cílem další podpory odborných znalostí  a kompetencí žáků, tak žákům partnerských základních škol.  Klade si za cíl především  podpořit  motivaci a zájem o studium technických předmětů a oborů vyučovaných na SOU Domažlice.

Cílem projektu je především rozvinout znalosti, schopnosti a přístup žáků k technickému vzdělávání,  a to prostřednictvím volnočasových aktivit žáků naší školy i žáků partnerských ZŠ, kteří tak získávají možnost  využívat učebny /dílny/ SOU v rámci povinné výuky předmětu pracovní činnosti pro žáky   ze ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Od 1. 9. 2013 se SOU Domažlice zapojilo do projektu Plzeňského kraje jako partner s finanční účastí. Projekt s názvem

Projekt je zaměřen na podporu spolupráce středních a základních škol v Plzeňském kraji a k motivaci žáků základních škol ke vzdělávání se v technických oborech. Projekt byl úspěšně ukončen 30.06. 2015.

Projekt je určen jak žákům technických oborů na SOU v Domažlicích, tak žákům partnerských základních škol, kterými jsou ZŠ Msgre.B. Staška Domažlice, ZŠ Komenského Domažlice, ZŠ Mrákov, ZŠ Poběžovice, ZŠ Klenčí pod Čerchovem a ZŠ Staňkov. Děti ze ZŠ se v prvním pololetí školního roku účastnily jednotlivých bloků sdílené výuky, čímž si plnily povinnou výuku pracovních činností na pracovišti odborného výcviku SOU v Rohově ulici. Postupně si tak vyzkoušely ruční a strojní zpracování kovů a obsluhu strojírenského robota.

Sdílená výuka pro ZŠ

probíhala v jednotlivých blocích – postupně žáci prošli blokem ručního zpracování kovů, strojního zpracování kovů a blokem robotiky, čímž si plnili povinnou výuku pracovních činností na pracovišti odborného výcviku SOU v Rohově ulici. Sdílení učeben se velmi osvědčilo. Časové rozvržení a náplň sdílené výuky byla dostatečná. Žáci hodnotili aktivitu pouze kladně – sdílená výuka byla zábavná a přínosná. Žáci velice často do poznámky uváděli, že je bavila práce s robotem, zaujaly je CNC stroje a chválili i přístup mistrů.

Volnočasová aktivita pro ZŠ

– kroužek „Technické dovednosti v oblasti zpracování kovů“. Celkem kroužek navštěvovalo 22 žáků z partnerských ZŠ. V průběhu volnočasové aktivity žáci absolvovali blok ručního zpracování kovů /časová dotace 50 hodin/, blok strojního zpracování /časová dotace 15 h/ a blok robotiky /časová dotace 23h/. Celková dotace na volnočasovou aktivitu činila 88 hodin. V rámci této aktivity došlo k hlubšímu seznámení se s technickými obory, díky tomu měli možnost žáci poznat, zda se budou chtít v budoucnu opravdu technickým oborům věnovat. Žáci si mohli vyrobit své výrobky, seznámit se s tím jak pracují stroje na zpracování kovů a rovněž pracovali se strojírenským robotem.

PROJEKT „PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI“

KA č. 13 – Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravující a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity/projekty zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání

PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE