Střední odborné učiliště Domažlice

„Modernizace odborných učeben SOU Domažlice“ s reg. č. CZ.06.04.01/00/22_043/0002026

„Modernizace odborných učeben SOU Domažlice“ s reg. č. CZ.06.04.01/00/22_043/0002026

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 získalo významnou dotaci na modernizaci odborných učeben pro kovo a elektro obory!

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640v těchto dnech obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, poskytovatele dotací písemnou informaci o získání finanční dotace na projekt pod názvem „Modernizace odborných učeben SOU Domažlices reg. č. CZ.06.04.01/00/22_043/0002026

Hlavním cílem projektu je modernizace a vybavení 3 odborných učeben pro odborný výcvik žáků oboru Mechanik seřizovač v Domažlicích Prokopově ulici a elektrotechnických oborů ve Stodu. 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality praktické výuky, připravenosti žáků, jejich motivaci ke studiu odborných a klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě. Realizací projektu je zejména zlepšení přípravy žáků pro jejich uplatnění na trhu práce a zvýšení pravděpodobnosti přijetí a následně úspěšného studia technických oborů na odpovídajících vyšších a vysokých školách. Tímto dojde ke zvýšení jejich atraktivity, uplatnění a konkurenceschopnost na trhu práce.

Modernizované odborné učebny v obou pracovištích budou využívány minimálně 75 % pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti polytechnického vzdělávání a práce s digitálními technologiemi.

„Modernizace odborných učeben SOU Domažlice“ s reg. č. CZ.06.04.01/00/22_043/0002026

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE