Střední odborné učiliště Domažlice

Předávání výučních listů našim kadeřnicím