Střední odborné učiliště Domažlice

Přehled témat – státní maturitní zkouška – německý jazyk

Přehled témat – státní maturitní zkouška – německý jazyk

pro školní rok 2021/2022

 1. Familie und gemeinsame Aktivitäten – Rodina a společné aktivity
 2. Berlin – Berlín
 3. Meine Stadt – Moje město
 4. Mein Beruf – Moje povolání
 5. Meine Schule – Moje škola
 6. Feste und Bräuche in deutschsprachigen Ländern – Svátky a zvyky v německy mluvících zemích
 7. Deutschland – Německo
 8. Freizeit und Hobbys – Volný čas a koníčky
 9. Mein Alltag – Můj všední den
 10. Pilsen – Plzeň
 11. Tschechische Republik – Česká republika
 12. Prag – Praha
 13. Essen und Trinken – Jídlo a pití
 14. Im Restaurant – V restauraci
 15. Einkaufen – Nakupování
 16. Deutschsprachige Länder – Německy mluvící země
 17. Massenmedien – Masmédia
 18. Dienstleistungen – Služby
 19. Bildungssystem – Vzdělávací systém
 20. Wohnen – Bydlení
 21. Reisen und Verkehr – Cestování a doprava
 22. Gesundheit – Zdraví
 23. Bayern, München – Bavorsko, Mnichov
 24. Deutsche Kultur und Literatur – Německá kultura a literatura
 25. Sport – Sport

Za předmětovou komisi vypracovaly dne 31.8. 2021: Mgr. Jana Bláhová, Mgr. Pavla Böhmová

Schválila ředitelka SOU Domažlice dne

Mgr. Zdeňka Buršíková

Přehled témat – státní maturitní zkouška – německý jazyk