Střední odborné učiliště Domažlice

Přehled témat – státní maturitní zkouška – německý jazyk

Přehled témat – státní maturitní zkouška – německý jazyk

pro školní rok 2021/2022

 1. Familie und gemeinsame Aktivitäten – Rodina a společné aktivity
 2. Berlin – Berlín
 3. Meine Stadt – Moje město
 4. Mein Beruf – Moje povolání
 5. Meine Schule – Moje škola
 6. Feste und Bräuche in deutschsprachigen Ländern – Svátky a zvyky v německy mluvících zemích
 7. Deutschland – Německo
 8. Freizeit und Hobbys – Volný čas a koníčky
 9. Mein Alltag – Můj všední den
 10. Pilsen – Plzeň
 11. Tschechische Republik – Česká republika
 12. Prag – Praha
 13. Essen und Trinken – Jídlo a pití
 14. Im Restaurant – V restauraci
 15. Einkaufen – Nakupování
 16. Deutschsprachige Länder – Německy mluvící země
 17. Massenmedien – Masmédia
 18. Dienstleistungen – Služby
 19. Bildungssystem – Vzdělávací systém
 20. Wohnen – Bydlení
 21. Reisen und Verkehr – Cestování a doprava
 22. Gesundheit – Zdraví
 23. Bayern, München – Bavorsko, Mnichov
 24. Deutsche Kultur und Literatur – Německá kultura a literatura
 25. Sport – Sport

Za předmětovou komisi vypracovaly dne 31.8. 2021: Mgr. Jana Bláhová, Mgr. Pavla Böhmová

Schválila ředitelka SOU Domažlice dne

Mgr. Zdeňka Buršíková

Přehled témat – státní maturitní zkouška – německý jazyk

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice