Střední odborné učiliště Domažlice

Státní maturitní zkouška – německý jazyk

Státní maturitní zkouška – německý jazyk

pro školní rok 2022/2023

1. Familie und gemeinsame Aktivitäten – Rodina a společné aktivity

2. Berlin – Berlín

3. Meine Stadt – Moje město

4. Mein Beruf – Moje povolání

5. Meine Schule – Moje škola

6. Feste und Bräuche in deutschsprachigen Ländern – Svátky a zvyky v německy mluvících zemích

7. Deutschland – Německo

8. Freizeit und Hobbys – Volný čas a koníčky

9. Mein Alltag – Můj všední den

10. Pilsen – Plzeň

11. Tschechische Republik – Česká republika

12. Prag – Praha

13. Essen und Trinken – Jídlo a pití

14. Im Restaurant – V restauraci

15. Einkaufen – Nakupování

16. Deutschsprachige Länder – Německy mluvící země

17. Massenmedien – Masmédia

18. Dienstleistungen – Služby

19. Bildungssystem – Vzdělávací systém

20. Wohnen – Bydlení

21. Reisen und Verkehr – Cestování a doprava

22. Gesundheit – Zdraví

23. Bayern, München – Bavorsko, Mnichov

24. Deutsche Kultur und Literatur – Německá kultura a literatura

25. Sport – Sport

Za předmětovou komisi vypracovaly dne 31.8. 2022: PhDr. Jana Bláhová, Mgr. Pavla Böhmová

Schválila ředitelka SOU Domažlice dne

Státní maturitní zkouška – německý jazyk