Střední odborné učiliště Domažlice

Okruhy otázek k maturitní zkoušce strojírenství obor 23-45-L/OI mechanik seřizovač

Okruhy otázek k maturitní zkoušce strojírenství obor 23-45-L/OI mechanik seřizovač
 1. Konstrukce CNC strojů
 2. Odměřovací zařízení CNC strojů
 3. Pracovní prostor CNC stroje
 4. Stavba a tvorba CNC programu
 5. Struktura CNC programu
 6. Programování CNC soustruhů
 7. Programování CNC frézek
 8. Řezné nástroje pro CNC stroje
 9. Systémy automatické výměny nástrojů u CNC strojů
 10. Elektroerozivní metody obrábění
 11. Speciální metody obrábění /laser, plazma…/
 12. Dokončovací operace obrábění
 13. Soustružení / upínání, nástroje, řezné podmínky/
 14. Soustružení čelních ploch a otvorů
 15. Soustružení vnějších ploch
 16. Soustružení kuželových ploch
 17. Soustružení závitů
 18. Soustružení tvarových ploch

19,     Frézování / upínání, nástroje, řezné podmínky/

 • Frézování drážek
 • Frézování tvarových ploch
 • Frézování za použití dělicího přístroje
 • Vrtání /upínání, nástroje, řezné podmínky/
 • Broušení / upínání, nástroje, řezné podmínky/
 • Broušení válcových a kuželových ploch

Zpracoval: Mgr. Václav Hruška

Schváleno metodickou komisí KOVO dne: 20,401 Zozd

Schválila: Mgr. Zdeňka Buršíková

Okruhy otázek k maturitní zkoušce strojírenství obor 23-45-L/OI mechanik seřizovač

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice