Střední odborné učiliště Domažlice

Přehled témat – státní maturitní zkouška – anglický jazyk

Přehled témat – státní maturitní zkouška – anglický jazyk

Kritéria hodnocení – písemná práce

školní rok 2021/2022

 1. The Czech Republic – My region – Česká republika – můj region
 • Family and family activities – Rodina – zvyky a tradice
 • Housing and living (hometown and its surrondings) – Bydliště a jeho okolí
 • Housing and living – housing, household – Bydlení (domácnost)
 • Everyday life – Všední den
 • Education – my school – Vzdělání – moje škola
 • USA – Spojené státy americké
 • Free time and enterteinment – Volný čas – sport
 • Applying for a job – Žádost o zaměstnání
 1. Free time – hobbies, interests, social events – Volný čas – zájmy, společenské akce
 1. Canada – Kanada
 1. Travelling – holidays, trips (Australia, New Zealand) – Volný čas – dovolená (Austrálie, Nový Zéland)
 1. Travelling and transport – Cestování a doprava
 1. Capital cities – Hlavní města anglicky mluvících zemí
 1. Food and healthy diet – Potraviny a jídlo
 1. Food and drink – Potraviny a nápoje
 1. Shopping and lifestyle – Nakupování a životní styl
 1. Job and occupation – Zaměstnání
 1. Services – public transport and means of communication – Služby – prostředky hromadné přepravy, komunikační prostředky
 • Services and lifestyle – Služby a životní styl
 • Society and mass media – Společnost a média
 • Society – customs and traditions – Společnost – zvyky a tradice
 • The United Kingdom – Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 • Geography and nature – The Czech Republic – Zeměpis a příroda – Česká republika
 • London – Londýn

 Za předmětovou komisi cizích jazyků zpracovali dne 31.8.2021:  Ing. Zdeněk Pitner

                                                                                                        Ing. Miroslav Jílek 

 Schvália ředitelka SOU Domažlice dne:

 Mgr. Zdeňka Buršíková

Přehled témat – státní maturitní zkouška – anglický jazyk