Střední odborné učiliště Domažlice

Státní maturitní zkouška – anglický jazyk

Státní maturitní zkouška – anglický jazyk

Přehled témat – státní maturitní zkouška – anglický jazyk

školní rok 2022/2023

 1. The Czech Republic – My region – Česká republika – můj region
 2. Family and family activities – Rodina – zvyky a tradice
 3. Housing and living (hometown and its surrondings) – Bydliště a jeho okolí
 4. Housing and living – housing, household – Bydlení (domácnost)
 5. Everyday life – Všední den
 6. Education – my school – Vzdělání – moje škola
 7. USA – Spojené státy americké
 8. Free time and enterteinment – Volný čas – sport
 9. Applying for a job – Žádost o zaměstnání
 10. Free time – hobbies, interests, social events – Volný čas – zájmy, společenské akce
 11. Canada – Kanada
 12. Travelling – holidays, trips (Australia, New Zealand) – Volný čas – dovolená (Austrálie, Nový Zéland)
 13. Travelling and transport – Cestování a doprava
 14. Capital cities – Hlavní města anglicky mluvících zemí
 15. Food and healthy diet – Potraviny a jídlo
 16. Food and drink – Potraviny a nápoje
 17. Shopping and lifestyle – Nakupování a životní styl
 18. Job and occupation – Zaměstnání
 19. Services – public transport and means of communication – Služby – prostředky hromadné přepravy, komunikační prostředky
 20. Services and lifestyle – Služby a životní styl
 21. Society and mass media – Společnost a média
 22. Society – customs and traditions – Společnost – zvyky a tradice
 23. The United Kingdom – Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 24. Geography and nature – The Czech Republic – Zeměpis a příroda – Česká republika
 25. London – Londýn

Za předmětovou komisi cizích jazyků zpracovali dne 31.8.2022:  Ing. Zdeněk Pitner

                                                                                                        Ing. Miroslav Jílek

 Schvália ředitelka SOU Domažlice dne:

 Mgr. Zdeňka Buršíková

Státní maturitní zkouška – anglický jazyk

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE