Střední odborné učiliště Domažlice

Přehled témat – státní maturitní zkouška – anglický jazyk

Přehled témat – státní maturitní zkouška – anglický jazyk

školní rok 2021/2022

 1. The Czech Republic – My region – Česká republika – můj region
 • Family and family activities – Rodina – zvyky a tradice
 • Housing and living (hometown and its surrondings) – Bydliště a jeho okolí
 • Housing and living – housing, household – Bydlení (domácnost)
 • Everyday life – Všední den
 • Education – my school – Vzdělání – moje škola
 • USA – Spojené státy americké
 • Free time and enterteinment – Volný čas – sport
 • Applying for a job – Žádost o zaměstnání
 1. Free time – hobbies, interests, social events – Volný čas – zájmy, společenské akce
 1. Canada – Kanada
 1. Travelling – holidays, trips (Australia, New Zealand) – Volný čas – dovolená (Austrálie, Nový Zéland)
 1. Travelling and transport – Cestování a doprava
 1. Capital cities – Hlavní města anglicky mluvících zemí
 1. Food and healthy diet – Potraviny a jídlo
 1. Food and drink – Potraviny a nápoje
 1. Shopping and lifestyle – Nakupování a životní styl
 1. Job and occupation – Zaměstnání
 1. Services – public transport and means of communication – Služby – prostředky hromadné přepravy, komunikační prostředky
 • Services and lifestyle – Služby a životní styl
 • Society and mass media – Společnost a média
 • Society – customs and traditions – Společnost – zvyky a tradice
 • The United Kingdom – Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 • Geography and nature – The Czech Republic – Zeměpis a příroda – Česká republika
 • London – Londýn

 Za předmětovou komisi cizích jazyků zpracovali dne 31.8.2021:  Ing. Zdeněk Pitner

                                                                                                        Ing. Miroslav Jílek 

 Schvália ředitelka SOU Domažlice dne:

 Mgr. Zdeňka Buršíková

Přehled témat – státní maturitní zkouška – anglický jazyk

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice