Střední odborné učiliště Domažlice

Soutěž ve Stolničení

Soutěž ve Stolničení

Dne 29.1.2019 proběhla na našem učilišti již tradiční soutěž ve Stolničení. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo pět soutěžních týmů. Jednalo se o střední školy z Plzeňského a Jihočeského kraje a partnerská škola s Chamu. Soutěž je zaměřena na přípravu slavnostní tabule k danému tématu. Letošním tématem bylo 100 let od založení Svazu dobrovolného hasičstva v Čechách. Žáci musí plnit nejen kritéria daná pravidly stolování, ale i projevit kreativitu při výzdobě slavnostní tabule na dané téma.
V soutěži se hodnotí hygiena inventáře, úprava zevnějšku, založení inventáře dle pravidel stolničení, výzdoba tabule, grafická úprava meníčka, vhodnost nápojů, zásady správné výživy a samostatnost soutěžících.
Na přípravu soutěžní tabule mají žáci 2,5 hodiny a jejich výkony hodnotila odborná komise rozhodčích ve složení: Josef März, Jakub Herbrik a Iveta Baxová
Letošního ročníku se zúčastnily školy: SŠ Horažďovice, Hotelová škola Plzeň, SŠŽ Sokolov, Werner-von-Siemens-Schule Berufsschule Cham a SOU Domažlice 

Soutěž ve Stolničení

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice