Střední odborné učiliště Domažlice

Mistrovství republiky v oboru TRUHLÁŘ

Mistrovství republiky v oboru TRUHLÁŘ

Dne 27.února 2019 proběhlo v Brně republikové kolo soutěže „Mistrovství republiky v oboru Truhlář“. Z regionálního kola Karlovarského a Plzeňského kraje, postoupil jako jediný do republikového kola žák druhého ročníku SOU Domažlice J. Češka. Soutěž zaštitoval Klastr českých nábytkářů, a samotné republikové kolo organizovala Integrovaná Střední škola Slavkov u Brna. Soutěž probíhala v Brně na výstavišti v rámci výstavy Mobitex (veletrh nábytku a bytového designu). Soutěže se kromě 13 závodících žáků z různých krajů ČR, zúčastnili také zástupci truhlářských oborů z Polska, Slovenska a Maďarska. Soutěžící žáci měli v průběhu 5 hodin vyrobit jednoduchou židličku konstrukčně spojenou na otevřené ozuby. Což je výrobek velmi pěkný, ale vcelku pracný na krátký čas. Náš žák se umístil na nádherném čtvrtém místě, jeho výrobek byl velmi kvalitně zpracovaný a dokončený.

Bc. Ing. Miroslav Solnička, který J. Češku doprovázel, zhodnotil Mistrovství republiky v oboru Truhlář jako velmi náročné, vyžadující již vysokou zručnost, a odborné dovednosti truhlářského řemesla.

Mistrovství republiky v oboru TRUHLÁŘ

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice