Střední odborné učiliště Domažlice

První místo v olympiádě z němčiny pro SOU Domažlice!

První místo v olympiádě z němčiny pro SOU Domažlice!

Dne 6. února 2019 se v domě dětí a mládeže Domino Domažlice konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce. V bohatě zastoupení třetí kategorii (určené pro střední školy) první místo vybojoval Jan Mildner z domažlického učiliště. Náš druhý zástupce, Dominik Červený, pak skončil na velmi pěkném pátém místě. Oběma našim žákům patří velký dík za vzornou účast i za dobrou reklamu, kterou SOU Domažlice dělají. Je třeba zdůraznit, že v soutěži porazili své vrstevníky z jiných, většinou humanitně orientovaných škol. Pěkná umístění obou účastníků taktéž svědčí o jejich kvalitní jazykové přípravě – SOU Domažlice tradičně upřednostňuje němčinu u technických oborů a nabízí svým žákům i pilotní česko-německé přeshraniční kurzy pořádané ve spolupráci s partnerskou učňovskou školou v Chamu.

Martin Šíp

Mildner
První místo v olympiádě z němčiny pro SOU Domažlice!

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice