Střední odborné učiliště Domažlice

První místo v olympiádě z němčiny pro SOU Domažlice!

První místo v olympiádě z němčiny pro SOU Domažlice!

Dne 6. února 2019 se v domě dětí a mládeže Domino Domažlice konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce. V bohatě zastoupení třetí kategorii (určené pro střední školy) první místo vybojoval Jan Mildner z domažlického učiliště. Náš druhý zástupce, Dominik Červený, pak skončil na velmi pěkném pátém místě. Oběma našim žákům patří velký dík za vzornou účast i za dobrou reklamu, kterou SOU Domažlice dělají. Je třeba zdůraznit, že v soutěži porazili své vrstevníky z jiných, většinou humanitně orientovaných škol. Pěkná umístění obou účastníků taktéž svědčí o jejich kvalitní jazykové přípravě – SOU Domažlice tradičně upřednostňuje němčinu u technických oborů a nabízí svým žákům i pilotní česko-německé přeshraniční kurzy pořádané ve spolupráci s partnerskou učňovskou školou v Chamu.

Martin Šíp

Mildner
První místo v olympiádě z němčiny pro SOU Domažlice!