Střední odborné učiliště Domažlice

Školní kolo soutěže v anglickém a německém jazyce

Školní kolo soutěže v anglickém a německém jazyce

Ve dnech 22. a 27.11.2018 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém a německém jazyce, kterého se zúčastnilo 44 žáků. Žáci řešili úlohy  v disciplíně porozumění čtenému textu. Většina úloh měla maturitní parametry a prověřila znalosti žáků dokonale. Všichni bojovali čestně a ti nejlepší prokázali velmi dobré znalosti. Děkujeme všem za účast, vítězům blahopřejeme.

                   Výsledky školního kola z anglického jazyka

1.místo             Matěj Šmíd    M3                                   19 bodů

2.místo             Jakub Beran   M3                                   17 bodů

3.místo             Štěpán Plachý a Petr Soukup    M3     16 bodů  

                    Výsledky školního kola z německého jazyka

1.místo              Jan Mildner            M3S                         43bodů

2.místo              Dominik Červený   M2.S                       40 bodů

3.místo              Matěj Slavík            M1.S                       34 bodů

                                                                                              Z.Pitner

Školní kolo soutěže v anglickém a německém jazyce

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice