Střední odborné učiliště Domažlice

Regionální soutěž KOVO junior 2019

Regionální soutěž KOVO junior 2019

Dne 21. února 2019 se konala ve Střední škole v Rokycanech regionální soutěž KOVO junior 2019 v oboru Mechanik seřizovač.

Soutěž se skládala ze dvou částí. První část byla zaměřená na teoretické znalosti žáků, která obsahovala vědomostní test zaměřený na CNC programování a techniku, dále přeměřili zadanou rotační součást, kde naměřené hodnoty doplnily do připraveného neokótovaného výkresu, ze kterého vytvořili pomocí ISO kódu program pro obrobení součásti.
V druhé části soutěže museli vytvořit dle zadání a výkresové dokumentace NC program pro výrobu součásti v popisném dialogu řídícího systému Heidenhain iTNC 530.

Soutěže se zúčastnilo pět soutěžících ze tří škol v našem regionu. SPŠS a SOU Plzeň měla jednoho soutěžícího. Střední škola Rokycany a Střední odborné učiliště Domažlice měly po dvou soutěžících.

Během konání soutěže jsme si prohlídly vybavení a areál pořádající školy.

Na třetím místě se umístil Adam Hruška z našeho učiliště, druhé a první místo obsadili soutěžící ze SŠ Rokycany.
Podle pravidel soutěže postupují dva žáci do celostátního kola, z nichž každý musí být z jiné školy. Finále soutěže se bude konat 12. – 14. března 2019 na Střední škole strojírenské a elektrotechnické v Brně.

Regionální soutěž KOVO junior 2019

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice