Střední odborné učiliště Domažlice

Regionální soutěž KOVO junior 2019

Regionální soutěž KOVO junior 2019

Dne 21. února 2019 se konala ve Střední škole v Rokycanech regionální soutěž KOVO junior 2019 v oboru Mechanik seřizovač.

Soutěž se skládala ze dvou částí. První část byla zaměřená na teoretické znalosti žáků, která obsahovala vědomostní test zaměřený na CNC programování a techniku, dále přeměřili zadanou rotační součást, kde naměřené hodnoty doplnily do připraveného neokótovaného výkresu, ze kterého vytvořili pomocí ISO kódu program pro obrobení součásti.
V druhé části soutěže museli vytvořit dle zadání a výkresové dokumentace NC program pro výrobu součásti v popisném dialogu řídícího systému Heidenhain iTNC 530.

Soutěže se zúčastnilo pět soutěžících ze tří škol v našem regionu. SPŠS a SOU Plzeň měla jednoho soutěžícího. Střední škola Rokycany a Střední odborné učiliště Domažlice měly po dvou soutěžících.

Během konání soutěže jsme si prohlídly vybavení a areál pořádající školy.

Na třetím místě se umístil Adam Hruška z našeho učiliště, druhé a první místo obsadili soutěžící ze SŠ Rokycany.
Podle pravidel soutěže postupují dva žáci do celostátního kola, z nichž každý musí být z jiné školy. Finále soutěže se bude konat 12. – 14. března 2019 na Střední škole strojírenské a elektrotechnické v Brně.

Regionální soutěž KOVO junior 2019