Střední odborné učiliště Domažlice

Vítězství v soutěži programování SINUMERIK CUP 2015

Vítězství v soutěži programování SINUMERIK CUP 2015

První místo patří vítěznému týmu ve složení Dominik Toupal, Jiří Wuchterle a Rostislav Švec v soutěži partnerských škol Siemensu SINUMERIK CUP 2015. Vyhodnocení soutěže se konalo 22. a 23. října 2015 v Mohelnici. Žáci 4. ročníku oboru mechanik seřizovač převzali putovní pohár partnerských škol Siemens, který bude zdobit naši školu do dalšího ročníku. Soutěžní zadání nebylo jednoduché, součástka byla zadána v číslech a zkratkách. V čem byl náš tým lepší? V hodnocení Ing. Aleše Polzera, Ph.D. z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně v programování součástky si náš tým nejlépe pohrál se závitem, věnoval pozornost všem předepsaným tolerančním polím, vhodně volil přídavky na dokončovací obrábění, plánoval výrobu na 3 upnutí, plochy zápichů svědomitě hruboval a dokončoval. Toto vítězství nás těší o to více, že prostředky, kterými jsme naši školu vybavili z projektů EU a KÚ PK, jsou plnohodnotně využívány k výuce budoucích strojařů.

Vítězství v soutěži programování SINUMERIK CUP 2015