Střední odborné učiliště Domažlice

Vítězství v soutěži programování SINUMERIK CUP 2015

Vítězství v soutěži programování SINUMERIK CUP 2015

První místo patří vítěznému týmu ve složení Dominik Toupal, Jiří Wuchterle a Rostislav Švec v soutěži partnerských škol Siemensu SINUMERIK CUP 2015. Vyhodnocení soutěže se konalo 22. a 23. října 2015 v Mohelnici. Žáci 4. ročníku oboru mechanik seřizovač převzali putovní pohár partnerských škol Siemens, který bude zdobit naši školu do dalšího ročníku. Soutěžní zadání nebylo jednoduché, součástka byla zadána v číslech a zkratkách. V čem byl náš tým lepší? V hodnocení Ing. Aleše Polzera, Ph.D. z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně v programování součástky si náš tým nejlépe pohrál se závitem, věnoval pozornost všem předepsaným tolerančním polím, vhodně volil přídavky na dokončovací obrábění, plánoval výrobu na 3 upnutí, plochy zápichů svědomitě hruboval a dokončoval. Toto vítězství nás těší o to více, že prostředky, kterými jsme naši školu vybavili z projektů EU a KÚ PK, jsou plnohodnotně využívány k výuce budoucích strojařů.

Vítězství v soutěži programování SINUMERIK CUP 2015

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice