Střední odborné učiliště Domažlice

Kovo Junior 2016

Ve dnech 15. a 16. března 2016 se na Střední odborné škole strojní a elektrotechnické Velešín uskutečnilo celostátní kolo soutěže v programování CNC obráběcích strojů KOVO Junior 2016. Tato soutěž byla určena  pro studenty středních škol 3. a 4. ročníků s výukou programování CNC strojů se studijním oborem Mechanik seřizovač. Této soutěže se zúčastnil za SOU Domažlice Stanislav Haas ze 4. ročníku v doprovodu  Ing. Miroslava Jägera. Dosáhl na 4. místo z 18 soutěžících zastupujících jednotlivé kraje. Soutěž se skládala ze dvou praktických úkolů, 1. úkol bylo vypracování programu na simulátorech vybavených systémem Heidenhain iTNC 530 v časovém limitu 180 minut. 2. úkol byl složen z praktického měření součástí předepsanými měřidly a výpočtu  řezných podmínek a uložení pomocí strojírenských tabulek  v časovém limitu 90 minut.

6. ročníku této programátorské soutěže se zúčastnil 18 soutěžících  především ze středních průmyslových škol, kteří byli ve svých krajích na stupních vítězů. Jejich výsledky hodnotila odborná komise složená z vylosovaných členů doprovodu studentů, dále ze zástupců pořádajícího CECHU KOVO  a z pořadatelské SOŠ strojní a elektrotechnické Velešín.

    Ing. Miroslav Jäger

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice