Střední odborné učiliště Domažlice

Vítězství v programování v Brně

Vítězství v programování v Brně

Dne 17. září 2015 se na 57. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně konala Soutěž mladí strojaři v programování CNC obráběcích strojů. Tato soutěž probíhala, jako vždy, v pavilonu A1 brněnského výstaviště.

Soutěž je specifickou součástí Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož cílem je získávání dovedností v NC programování pro studenty středních odborných škol a učilišť. Tento projekt realizuje Svaz strojírenské technologie (www.sst.cz) se svými partnery.

V letošním roce se konal již 7. ročník této soutěže.  Soutěž byla rozdělena podle druhu řídicích systémů, které jsou ve strojírenství nejvíce používány. Jsou to systémy: HEIDENHEIN pro technologii frézování, FANUC rovněž pro technologii frézování a SIEMENS pro technologii soustružení. U operačního systému Siemens byla oproti minulým ročníkům změna. V předchozích šesti ročnících bylo soutěžní zadání vždy pro technologii frézování.

Naši školu v této soutěži reprezentovali tři žáci 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, Dominik Toupal, Jiří Wuchterle a Rostislav Švec v systému Siemens.

Soutěž začala tradičně krátkým úvodem moderátora, při kterém seznámil soutěžící, jakým způsobem, jakými nástroji a v jakém rozsahu je požadováno vypracování zadané úlohy s důrazem na dodržení všech požadovaných technologických operací a řezných podmínek. Po zadání měli studenti 90 minut na vypracování CNC programu podle výrobního výkresu. Vytvořené CNC programy byly na místě vyhodnoceny organizátory soutěže a programátory.

Nás nejvíce zajímalo, jak v této soutěži obstojí naši reprezentanti. Jak už je u této soutěže pravidlem, bylo vyhlášeno pouze umístění na 1. místě. To nám však nevadilo, protože toto místo obsadil náš žák – Dominik Toupal a stal se absolutním vítězem soutěže. K tomuto úspěchu mu velmi blahopřejeme a jsme rádi, že se nám opět podařilo obhájit prvenství.

Nesmíme zapomenout ani na další naše soutěžící, kteří se poprali se zadáním také velmi dobře.

Účast žáků na takových prestižních soutěžích má velký smysl hned z několika hledisek. Nejdůležitějším je samozřejmě motivace žáků při jejich studiu. Pro školu je důležité také hledisko porovnání úrovně výuky a zvoleného vzdělávacího systému v problematice CNC na jednotlivých školách a také ověření efektivity předání dovedností učiteli odborného výcviku jejich žákům v oboru programování CNC obráběcích strojů. Proto z dosahovaných výsledků našich žáků máme dvojnásobnou radost.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za projevenou odvahu a skvělé výkony. Poděkování rovněž patří učitelům odborného výcviku Bc. Josefu Konopovi a Jiřímu Divišovi, kteří žáky učí a na soutěž je připravovali, a Ing. Miroslavu Jägrovi.

Vítězství v programování v Brně