Střední odborné učiliště Domažlice

Krajské kolo soutěže odborných dovedností oboru strojní mechanik

Krajské kolo soutěže odborných dovedností oboru strojní mechanik

Dne 16. 3. 2016 se ve Středním odborném učilišti Domažlice konalo v rámci celostátního projektu České ručičky krajské kolo soutěže s názvem KOVO Junior 2016. Soutěž byla určena pro žáky strojírenského učebního oboru vzdělávání strojní mechanik. Do soutěžního klání v odborných dovednostech se zapojilo celkem 11 studentů z šesti škol Plzeňského kraje. Nejlepší kvalitu a připravenost předvedl vítěz soutěže, žák 3. ročníku SOU Domažlice Jan Mathauser, který postupuje do celostátního kola, kde bude obhajovat vítězství praktické části z loňského roku, na druhém místě se umístila Šárka Pokorná, žákyně druhého ročníku, rovněž z SOU Domažlice, třetí byl Jan Fišer ze SPŠS Plzeň.

Vlastní soutěž byla rozdělena na dvě části. První část se skládala z výroby zámečnického výrobku podle výkresové dokumentace z připravených polotovarů, ve které soutěžící prokázali znalosti, dovednosti a zručnost spojenou s přesností. V rámci objektivity prováděli hodnocení funkčnosti, přesnosti a kvality opracování soutěžního výrobku tři rozhodčí vylosovaní z pedagogických doprovodů zúčastněných škol a to anonymně pouze podle vylosovaných čísel. Druhá část se skládala z praktického měření, kde soutěžící prokazovali znalosti a dovednosti z měření pomocí měřících přístrojů a měřidel. 

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v prostorách školní jídelny za přítomnosti zástupců odboru školství Plzeňského kraje JUDr. Jaroslavy Havlíčkové a Jaroslava Sokola. Díky štědrosti sponzorů Rosenberg Klenčí, Kdynium Kdyně, SWA Stod a Plzeňslého kraje si všichni soutěžící odvezli hodnotné ceny. Jmenované firmy, které se soutěže účastnily, jsou zároveň partneři naší školy v oblasti vzdělávání a všechny nabízí stipendiální programy pro studenty, kteří se vzdělávají ve strojírenských oborech a myslí na jistotu zaměstnání v těchto kvalitních firmách.

Výsledková listina

Krajské kolo soutěže odborných dovedností oboru strojní mechanik

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice