Střední odborné učiliště Domažlice

Vítězství strojních mechaniků v Tachově

Vítězství strojních mechaniků v Tachově

18. března 2015 se sešli soutěžící ve SŠP v Tachově , která byla organizátorem  krajské soutěže KOVO Junior v oboru strojní mechanik. Regionální kolo předchází celostátnímu kolu, které je zařazeno do soutěže „České ručičky“. Tu vyhlašuje Cech Kovo ČR. Soutěžila dvojčlenná družstva ze SOU Domažlice, SPŠ Tachov, SPŠ Klatovy, SŠ Horní Bříza, SŠ Rokycany. Na 1. místě se umístil  Jan Mathauser z naší školy  SOU Domažlice, na 2. místě se umístil Jan Bača z SPŠ Tachov a na 3. místě se umístila Šárka Pokorná rovněž z SOU Domažlice. Vítězové obdrželi hodnotné ceny. Do celostátního kola, které se koná 15. – 16. 4. 2015 ve Střední škole strojnické a elektrotechnické v Brně postupuje náš žák Jan Mathauser. Velmi cenné bylo třetí místo Šárky Pokorné, která jako jediná dívka a žákyně prvního ročníku, vynikla mezi silnou konkurencí spolužáků ze třetích ročníků.

DSC_0036[1] (2)
Vítězství strojních mechaniků v Tachově

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice