Střední odborné učiliště Domažlice

Nejlepší strojní mechanik v kraji a čtvrtý nejlepší v republice

Nejlepší strojní mechanik v kraji a čtvrtý nejlepší v republice

Ve dnech 15. – 16. 4. 2015 proběhlo na Střední škole strojírenské a elektronické v Brně celostátní kolo soutěže KOVO JUNIOR  v oboru strojní mechanik. Soutěže se zúčastnilo 18 žáků z deseti krajů. Za Střední odborné učiliště Domažlice se zúčastnil Jan Mathauser, žák 2. ročníku oboru strojní mechanik, který zvítězil v regionálním kole v Tachově a postoupil do celostátního kola. Soutěž se skládala ze dvou částí. V první části praktických dovedností soutěžící vyráběli funkční visací zámek včetně klíče a ve druhé části probíhalo náročné měření součástí. V celkovém pořadí se náš žák, Jan Mathauser v silné konkurenci umístil na vynikajícím 4. místě. Musíme zdůraznit, že praktickou část výroby funkčního visacího zámku měl nejlepší ze všech. Vzhledem k tomu, že je to žák 2. ročníku, který soutěžil se třeťáky, má velikou šanci v příštím roce stát na stupni vítězů.

Nejlepší strojní mechanik v kraji a čtvrtý nejlepší v republice

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice