Střední odborné učiliště Domažlice

SOUTĚŽ MLADÝCH STROJAŘŮ V BRNĚ

SOUTĚŽ MLADÝCH STROJAŘŮ V BRNĚ

Dne  30.9. 2014 se uskutečnila v rámci Mezinárodního  strojírenského veletrhu v Brně  Soutěž mladých programátorů  v programování  v systému Heidenhain 530i, Siemens  SINUMERIK OPERATE modul SHOP Milling a nově v programu Fanuc. Pořadatelem této akce byl Svaz strojírenské technologie.  SOU Domažlice reprezentovali v programu Heidenhain  žáci oboru mechanik seřizovač -Jurgovský, Kuželík a Temczak a v programu Siemens žáci Wuchterle, Novotný a Toupal. Kritériem hodnocení byl čas a samotný technologický postup programování. Žáci dostali k dispozici technický výkres součásti a 3D model. Dle zadaných parametrů v počítači měli naprogramovat danou součást. Vítězný program byl odeslán na CNC stroj a vyroben. Vítězem se stala VOŠ a SPŠ – Vyšší odborná škola Jičín. Nejlepším z našich žáků byl  Jurgovský Marek  s druhým nejlepším  časem. Samotný veletrh byl pro naše žáky velice přínosný především v oblasti nových  strojařských technologií, zajímavý  byl také pokrok v oblasti nových technologií pohonů – elektro např. letadla, auta ,svářecí agregáty, 3D tiskárny apod.

SOUTĚŽ MLADÝCH STROJAŘŮ V BRNĚ

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice