Střední odborné učiliště Domažlice

Technika má zlaté dno

Dne 12.10.2022 proběhl 10. ročník soutěže “Technika má zlaté dno”, vyhlášené Plzeňským krajem. Soutěž se konala v Plzni v SOU elektrotechnickém, kde žáci měli za úkol sestrojit pomocí stavebnic Merkur a Bolfin řezačku polystyrénu.

Naši školu reprezentovali žáci 1.ročníku oboru Mechanik elektrotechnik Erik Mastný, Jiří Krutina a žáci 9.ročníku ZŠ Stod Aneta Veberová a Kevin Stadtherr. V tomto ročníku soutěže  se umístili na 5. místě ze sedmi soutěžících týmů.

Žáky na soutěž připravoval a doprovázel učitel odborného výcviku Václav Bartoš.