Střední odborné učiliště Domažlice

Technika má zlaté dno 2023

Technika má zlaté dno 2023

Patrik Procházka a Radek Jaroš ze 2. ročníku oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje nás reprezentovali společně se žáky ZŠ Stod na tradiční soutěži, kde týmy sestavují výrobky ze stavebnic Merkur a Boffin. Letošního 11. ročníku, konaného v SOUE Plzeň, se zúčastnilo 17 týmů. Na soutěž dohlíží hodnotící komise složená ze zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje, Západočeské univerzity v Plzni, Elektrotechnického cechu Plzeňského regionu a Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, která soutěžícím přidělí body podle předem stanovených kritérií.
V kategorii učilišť jsme se umístili na 5. místě. Blahopřejeme.

Technika má zlaté dno 2023